Stowarzyszenie NIKE w Białymstoku - O NAS

    Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE jest organizacją skupiającą ludzi wokół idei promocji twórczości osób niepełnosprawnych.

    Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli pracownicy białostockich ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Cele stowarzyszenia realizujemy przez takie działania, jak: plenery, wystawy, konkursy plastyczne, spotkania z poezją, zajęcia arteterapii oraz wydawnictwa. Te ostatnie mają także inne znaczenie - dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc niepełnosprawnym artystom. Za symbol stowarzyszenia obraliśmy sobie grecką rzeźbę Nike z Samotraki. Realizowanie celów Stowarzyszenia byłoby niemożliwe bez pomocy naszych sponsorów. Działamy w oparciu o środki finansowe przekazywane przez instytucje, firmy i osoby prywatne.

    Większość członków naszego Stowarzyszenia na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi, ale mamy też wśród swoich sympatyków przedstawicieli środowisk nauki, kultury i sztuki.

Nr Konta:  Bank PEKAO S.A. oddz. Białystok

48124011541111000021491063

 

twórcy  | wydawnictwa  | galeria  | różne  | kalendarze  | nowości  |czasopismo NIKEkontakt |